РазноеС лямбда: Лямбда — Википедия – C++0x (С++11). Лямбда-выражения / Habr

С лямбда: Лямбда — Википедия – C++0x (С++11). Лямбда-выражения / Habr

λ — Греческая строчная буква лямбда (U+03BB) lambda

Описание символа

Лямбда — 11-я буква греческого алфавита (использовалась также в коптском). В ионийской системе счисления соответствовала значению 30. Произошла от финикийской буквы Ламд. От самой лямбды произошли многие буквы, такие как L или Л.

Строчная лямбда широко используется в научной нотации. Лямбдой обозначается длина волны, постоянная распада, удельная теплота плавления, плотность заряда, а также многие другие переменные. λ-зонд — датчик остаточного кислорода в выхлопных газах. λ-фаг — название одного из бактериофагов.

Этот текст также доступен на следующих языках: English;

Похожие символы

Кодировка

Кодировка hex dec (bytes) dec binary
UTF-8 CE BB 206 187 52923 11001110 10111011
UTF-16BE 03 BB 3 187 955 00000011 10111011
UTF-16LE BB 03 187 3 47875 10111011 00000011
UTF-32BE 00 00 03 BB 0 0 3 187 955 00000000 00000000 00000011 10111011
UTF-32LE BB 03 00 00 187 3 0 0 3137536000 10111011 00000011 00000000 00000000

Наборы с этим символом:

Латинская лямбда — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Буквы со сходным начертанием:
 λ · ג
Латинская буква лямбда
Latin letter Lambda.svg
По причине отсутствия символа в Юникоде его невозможно вывести в совместимых со стандартом компьютерных шрифтах; в отдельных случаях вместо него могут быть использованы схожие по начертанию графемы.

Latin capital letter lambda.svg, Latin small letter Lambda.svg

(латинская лямбда) — буква расширенной латиницы. Используется в американском фонетическом алфавите и языках хейлцук-увикяла[1], где является 21-й буквой алфавита[2], и пилага. Её заглавная форма выглядит как перевёрнутая латинская буква Y, хотя буква происходит от греческой буквы лямбда.

Строчная греческая буква лямбда рекомендовалась для звука [ʎ] Францом Боасом в 1916 году[3]. Боас также использовал капительную греческую букву (ᴧ) для глухого звука[4].

В 1936 году Даймонд Дженнесс использовала строчную лямбду для звонкой альвеолярной латеральной аффрикаты [d͡ɮ] в эскимосском,[5] и это использование было рекомендовано для американского фонетического алфавита в 1934 году антропологами и лингвистами Джорджем Герцогом, Стэнли С. Ньюманом, Эдуардом Сепиром, Мэри Хаас Сводеш, Моррисом Сводеш и Чарльзом Ф. Фёгелином[6][3].

В Юникоде данная буква отсутствует, поэтому не может быть набрана в электронном виде в совместимых со стандартом шрифтах, хотя строчная буква может быть выведена на экран как её аналог в греческом алфавите (λ).

 1. ↑ Heiltsuk Language Studies (англ.) (html) (недоступная ссылка). Heiltsuk Cultural Education Centre. Дата обращения 27 октября 2017. Архивировано 3 марта 2016 года.
 2. ↑ Heiltsuk Alphabet (англ.) (html). Bella Bella Community School. Дата обращения 27 октября 2017.
 3. 1 2 Geoffrey K. Pullum, William A. Ladusaw,. Phonetic Symbol Guide. — University of Chicago Press, 2013. — 358 с. — ISBN 978-0-226-92488-5. (англ.)
 4. American Anthropological Association. Phonetic Transcription of Indian Languages. — Вашингтон: Smithsonian Institution, 1916. (англ.)
 5. Diamond Jenness. Report of the Canadian Arctic Expedition 1913-18. — 1926. — Т. 8: Eskimo Folk-lore. (англ.)
 6. George Herzog, Stanley S. Newman, Edward Sapir, Mary Haas Swadesh, Morris Swadesh, Charles F. Voegelin. «Some Orthographic Recommendations: Arising Out of Discussions by a Group of Six Americanist Linguists», American Anthropologist (англ.). — University of Chicago Press, 1934. — Vol. 36. — P. 629—631.

Лямбда-С | справочник Пестициды.ru

Составители: Величко С.Н., Игнатьев П.С.

 

Страница внесена: 12.08.14 17:23

Последнее обновление: 17.04.18 18:24

Статья составлена с использованием следующих материалов:

Литературные источники:

1.

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2012 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)

2.

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2013 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России)

3.

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2014 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) &nbsp

Скачать >>>

4.

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2015 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) &nbspСкачать >>>

5.

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2016 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) &nbspСкачать >>>

6.

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2017 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) &nbspСкачать >>>

7.

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2018 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) &nbsp

Скачать >>>

Источники из сети интернет:

8.

http://www.rosagrochim.ru/

Свернуть Список всех источников

Лямбда-выражение — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 7 апреля 2018; проверки требуют 4 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 7 апреля 2018; проверки требуют 4 правки.

Лямбда-выражение в программировании — специальный синтаксис для определения функциональных объектов, заимствованный из λ-исчисления. Применяется как правило для объявления анонимных функций по месту их использования, и обычно допускает замыкание на лексический контекст, в котором это выражение использовано. Используя лямбда-выражения можно объявлять функции в любом месте кода.

Лямбда-выражения поддерживаются во многих языках программирования (Common Lisp, Ruby, Perl, Python, PHP, JavaScript (начиная с ES 2015), C#, F#, Visual Basic .NET, C++, Java, Scala, Kotlin, Object Pascal (Delphi), Haxe, Dart[1] и других).

Лямбда-выражения принимают две формы. Форма, которая наиболее прямо заменяет анонимный метод, представляет собой блок кода, заключенный в фигурные скобки. Это — прямая замена анонимных методов. Лямбда-выражения, с другой стороны, предоставляют ещё более сокращенный способ объявлять анонимный метод и не требуют ни кода в фигурных скобках, ни оператора return. Оба типа лямбда-выражений могут быть преобразованы в делегаты.

Во всех лямбда-выражениях используется лямбда-оператор =>, который читается как «переходит в» (в языках Java, F# и PascalABC.NET используется оператор

->). Левая часть лямбда-оператора определяет параметры ввода (если таковые имеются), а правая часть содержит выражение или блок оператора. Лямбда-выражение x => x * 5 читается как «функция x, которая переходит в x, умноженное на 5»[2].

Лямбда — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.


Лямбда
Вимова
давня [l]
сучасна [l]
Схожі
латиниця L
кирилиця Л
гебрейська ל
арабська ل
Транскрипція
Із давньої l
Із сучасної l
Кодування
Велика
Код Юнікод U+039B
Назва Юнікод GREEK CAPITAL LETTER LAMDA
HTML Λ
HTML-сутність Λ
Мала
Код Юнікод U+03BB
Назва Юнікод GREEK SMALL LETTER LAMDA
HTML λ
HTML-сутність λ

Ля́мбда (велика Λ, мала λ; грец. Λάμδα МФА: [læmða], історично також λάμβδα чи λάβδα) — одинадцята літера грецької абетки, в системі грецьких чисел має значення 30. Слугує для передачі фонеми /l/ (звуки [l], [ʎ]).

Походить від фінікійської літери Phoenician lamedh.svg (ламед). До літер, що утворились від λ, належать латинська L та кирилична Л.

Стародавні граматисти і драматурги свідчать про те, що в класичній давньогрецькій мові літера називалася λάβδα (МФА: [laːbdaː])[1].

Велика літера Λ[ред. | ред. код]

Мала λ[ред. | ред. код]

 1. ↑ Herbert Weir Smyth. A Greek Grammar for Colleges. I.1.c

Типизированное лямбда-исчисление — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Типизированное лямбда-исчисление — это версия лямбда-исчисления, в которой лямбда-термам приписываются специальные синтаксические метки, называемые типами. Допустимы различные наборы правил конструирования и приписывания таких меток, они порождают различные системы типизации.

Типовые λ{\displaystyle \lambda }-исчисления являются фундаментальными примитивными языками программирования, которые обеспечивают основу типовым языкам функционального программирования — аппликативным языкам, — среди которых ML и Haskell, а также типовым императивным языкам программирования.

λ{\displaystyle \lambda }-исчисление с типами является языком декартово-замкнутой категории, что устанавливает прямую связь с такой моделью вычислений, как категориальная абстрактная машина. С одной точки зрения типовые λ{\displaystyle \lambda }-исчисления могут рассматриваться как специализации бестиповых λ{\displaystyle \lambda }-исчислений, а с другой — наоборот, типовые языки могут считаться более фундаментальными, из которых бестиповые получаются как частные случаи. Анализ этого явления дает теория вычислений Д. Скотта[1].

λ{\displaystyle \lambda }-исчисление с типами служит основой для разработки новых систем типизации для языков программирования, поскольку именно средствами типов и зависимостей между ними выражаются желаемые свойства программ.

В программировании самостоятельные вычислительные блоки (функции, процедуры, методы) языков программирования с сильной типизацией соответствуют типовым λ{\displaystyle \lambda }-выражениям.

 1. Scott D.S. The lattice of flow diagrams.- Lecture Notes in Mathematics, 188, Symposium on Semantics of Algorithmic Languages.- Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 1971, pp. 311—372.
 • Friedman H. Equality between functionals. LogicColl. ’73, pages 22-37, LNM 453, 1975.
 • Barendregt H. Lambda Calculi with Types, Handbook of Logic in Computer Science, Volume II, Oxford University Press.

Лямбда — это… Что такое Лямбда?

Λ, λ (название: ля́мбда, греч. λάμδα) — 11-я буква греческого алфавита. В системе греческой алфавитной записи чисел имеет числовое значение 30. Происходит от финикийской буквы ламед — ламед. От буквы «лямбда» произошли латинская буква L и кириллическая Л, а также их производные.

Использование

Прописная Λ

Строчная λ

Лямбда в культуре

 • В вымышленной вселенной «Звездных Войн» существует космический корабль, известный как «корабль класса Лямбда», похожий на букву «λ», если смотреть вдоль оси симметрии.
 • В серии популярных компьютерных игр Half-Life лямбда является логотипом «Комплекса Лямбда», части исследовательского центра Чёрная Меза, в котором изучаются технологии телепортации. Позднее в игре лямбда становится символом сопротивления людей против инопланетного Альянса. Символ также стал символом серии Half-life и часто используется в названии «Half-Life», заменяя букву «a» (H λ L F — L I F E). Помимо этого, Лямбда заменяет букву «А» в названиях модов и различных роликов. Этот символ присутствует и на костюме главного героя — Гордона Фримена. Также напоминает руку, держащую монтировку — известное оружие этой игры.
 • В песне Михаила Щербакова «Австралия» лирический герой мечтал дать имя «Лямбда» своему так и не заведённому жирафу, муравьеду или кенгуру.
 • В некоторых шрифтах заглавная латинская A рисуется без горизонтальной палочки, т. е. как Λ например, на старом логотипе НАСА или современном логотипе компании Samsung.
 • На эмблеме Renault Megane, расположенной на багажнике, в слове Megane используется буква лямбда.
 • На эмблеме Kia используется буква лямбда.

Примечания

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *